Warning: Unterminated comment starting line 2 in /home/h107028/domains/mahamsazeh.com/public_html/wp-content/plugins/expert/init.php on line 2
آبگریز پایه حلال R500 و رزین پایه آب R700 – مهام سازه

مواد آبگریز محافظ نما

مواد آبگریز محافظ نما HAYKA هزینه های نگهداری و تعمیر نما را به طور قابل ملاحظه ای کاهش میدهد. ماندگاری نما به لحاظ تمیزی و دوری از آلودگی های محیطی
که با جلوگیری از نفوذ رطوبت ایجاد میشود به طور قابل ملاحظه ای بالا میرود.

ماده محافظ نما (آبگریز) HAYKA با فرمول بسیار پیچیده و مشخصات فنی بسیار مناسب، روش اجرای بسیار ساده و راحتی دارد.

با استفاه از این ماده، نفوذ رطوبت با استفاده از این ماده تا حداقل 80% کاهش می یابد. نفوذپذیری مویینه که از طریق بارش باران و شرجی هوا وجود دارد،

تا حد قابل ملاحظه ای کاهش می¬یابد.
عمق نفوذ بالای این ماده در مصالحی مانند آجر، نمای سیمانی، بتنی و سنگی باعث دوام و ماندگاری بالا (بیش از 10 سال) این ماده می باشد

به طوری که در این مدت نما دچار آلودگی و کثیفی نمیشود.