Warning: Unterminated comment starting line 2 in /home/h107028/domains/mahamsazeh.com/public_html/wp-content/plugins/expert/init.php on line 2
سعادت آباد – مهام سازه

.
مکان : تهران ،سعادت آباد

زمان : زمستان 98

شرح پروژه :

این پروژه در دو بخش رنگ نما و سالن اجتماعات ، رنگ ضد جلبک استخر تقسیم میشد.

یکی از مشکلات جدی در نما، از بین رفتن زیبایی و رنگ نمای اولیه با گذشت زمان است. رنگ های محافظ هایکا ، باعث حفظ رنگ اولیه نما در مدت طولانی خواهد شد.
.
.
.