Warning: Unterminated comment starting line 2 in /home/h107028/domains/mahamsazeh.com/public_html/wp-content/plugins/expert/init.php on line 2
سیستم های عایق رطوبتی – مهام سازه

سیستم های عایق رطوبتی:

در خصوص بخش عایق رطوبتی این شرکت تولید کننده و مجری انواع کارهای عایق رطوبتی میباشد.

تاییدیه های معتبر تحت استاندارد اروپا EN 1504 برای مواد مختلف تولیدی توسط این شرکت کسب شده است.
در حال حاضر چندین نوع مواد عایق رطوبتی که مطابق دستور العمل های روز دنیا میباشد در این شرکت در حال تولید و اجرا میباشد.
بخشی از رزومه این شرکت در این بخش به این شرح می¬باشد:

– بام ها و سرویس های بهداشتی :ساختمان جهاد کشاورزی طالقانی، موکب امام رضا نجف اشرف، ساختمان های متعدد مسکونی در تهران و شهرستانها

– روف گاردن، باغچه: پروژه پاسارگاد دانشگاه امیرکبیر، پروژه ویکتوریا پالاس و بسیاری پروژه های دیگر

– آبنما، استخر و … : ساختمان جهاد کشاورزی، پروژه ویکتوریا پالاس نیاوران و بسیاری پروژه های دیگر

– فشار منفی دیوارهای حائل: پروژه نیکا فرمانیه، ، پروژه چابکسر شرکت سخت آژند، پروژه جهاد کشاورزی طبقه 6- و …

– فشار منفی چاله آسانسور: پروژه نگین دیباجی، پروژه پردیس شرکت سرمایه گذاری مسکن و …

– سکو های بتنی و درزهای انقطاع: استادیوم دانشگاه تهران، دانشکده مکانیک دانشگاه تهران، کتابخانه قلم چی و …

– پارکینگ های متعدد از جمله ساختمان مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و بسیاری پروژه های مسکونی، تجاری و اداری

< style="font-size: 20px;text-align: center;color: #000000;" > نمونه کار