Warning: Unterminated comment starting line 2 in /home/h107028/domains/mahamsazeh.com/public_html/wp-content/plugins/expert/init.php on line 2
مرکز اداری تجاری خرمشهر – مهام سازه

.

مکان : تهران ، خیایان خرمشهر

زمان : پاییز 98

شرح پروژه :

اجرای پوشش نمای میکروسمنت با دیتیل اجرایی مخصوص که کار را در برابر پوسته نشدن، ترک نخوردن و عوض نشدن رنگ گارانتی می کند.

استفاده از محصول آنتی یو وی برای مقاومت در برابر اشعه ماورای بنفش خورشید از ضروریات این موضوع است و هایکاسمنت برای این موضوع مصالح مخصوص تولید و اجرا می کند.

یکی از قابلیت های مایکروسمنت این است که در ابعاد بسیار بزرگ یا در ابعاد مورد نظر طراح ، می توان آن را به کار برد. این قابلیت و هم چنین کثیف نشدن آن مزیت مهمی نسبت به بتن اکسپوز می باشد.

.
.
.
.
.