Warning: Unterminated comment starting line 2 in /home/h107028/domains/mahamsazeh.com/public_html/wp-content/plugins/expert/init.php on line 2
نمایشگاه پادیران – مهام سازه

.

مکان : تهران ، میدان شیخ بهائی

زمان : زمستان 98

شرح پروژه :

نمایشگاه پادیران از بزرگترین شوروم های تجهیزات اداری ایران به شمار می رود.

پوشش میکروسمنت دیوار داخلی طرح و بافت زمین در این پروژه اجرا شد.

سطح نرم و صاف بافت زمین از ویژگی های مهم این بافت است که موجب استفاده آن در کف و دیوار واحدها و سرویس ها بهداشتی می شود.
.
.
.