Warning: Unterminated comment starting line 2 in /home/h107028/domains/mahamsazeh.com/public_html/wp-content/plugins/expert/init.php on line 2
پوشش های ضد گرد و غبار نانوساختار شیشه – مهام سازه

این پوشش های حاوی نانوذرات در ابعاد ۱۰ – ۱۰۰ نانومتر که با ایجاد لایه ای نازک و تقریبا نامرئی، بدون ایجاد تغییر ظاهری روی سطح شیشه،
خاصیت آبگریزی و غبارگریزی را بر روی آن ایجاد میکنند. استفاده از این پوشش ها باعث مقاومت سطح در برابر کثیف شدن سطح می شود.
همچنین در سطوحی مانند نماهای شیشه ای ساختمانی باعث افزایش عمر مفید مصالح می‌گردد.