Warning: Unterminated comment starting line 2 in /home/h107028/domains/mahamsazeh.com/public_html/wp-content/plugins/expert/init.php on line 2
پوشش گرانیس – مهام سازه

پوشش گرانیس:
پوشش نمای گرانیس محصولی منحصر بفرد جهت استفاده در نماهای داخلی، خارجی و دیوارهای پارکینگ میباشد که مزایای متعددی را دارا میباشد.
این محصول بدون محدودیت در طرح و رنگ میباشد و این قابلیت را دارد که در معرض آلودگی های جوی ناشی از بارش و دوده ها دچار آلودگی نمیشود.
علاوه بر این به دلیل استفاده از پلیمرها این محصول قابلیت پل زدن بر روی ترک ها را دارا می¬باشد و دچار ترک خوردگی نمی¬شود.
پوشش گرانیس به عنوان جدیدترین محصول این شرکت به عنوان یک جایگزین مناسب برای بسیاری از انواع پوشش های نما مطرح میباشد.
– پروژه اداری پرگل
– پارکینگ پروژه ارگ تجریش
– برج آجودانیه
– نمای ساختمان قوه قضاییه (اتوبان رسالت)
– ساختمان قوه قضاییه قدوسی (خیابان مفتح جنوبی خ ش شیرودی)
– پروژه های ارغوان واقع در شهرک شهید بهشتی تهران